Karolina Pierzchała

Wokół pytań o ubezpieczenia na czas podróży krąży wiele wątpliwości i pytań. Postanowiliśmy zebrać te najczęściej zadawane przez naszych Czytelników. Na Wasze pytania odpowiada specjalista, Paulina Piwowarska z firmy April. Dziś prezentujemy część pierwszą wpisu.

Na podstawie jakich dokumentów, rachunków mogę rozliczyć się z firmą ubezpieczeniową, jeśli nie miałem możliwości zgłoszenia szkody będąc na miejscu? Powiedzmy, że nie miałem dostępu do Internetu, czy telefonu.

Potrzebne dokumenty zależą od rodzaju zdarzenia. Jeśli jest to wizyta lekarska i/lub zakup niezbędnych leków, należy uzyskać raport medyczny z diagnozą (standardowo jest wydawany przez lekarza lub placówkę medyczną). Dodatkowo niezbędne będą rachunek lub faktura oraz potwierdzenie sposobu płatności. Jeśli pacjent zapłacił gotówką, to taka informacja musi pojawić się na rachunku. Podobnie wygląda to w przypadku płatności kartą, wtedy jednak konieczny jest także wydruk z konta, potwierdzający uiszczenie opłaty. Ponadto w raporcie medycznym muszą być wyszczególnione zaordynowane leki. Ubezpieczony otrzyma również formularz zgłoszenia ( w tym celu należy się skontaktować z Centrum Pomocy lub pobrać formularz ze strony internetowej), który musi wypełnić, podpisać i odesłać do ubezpieczyciela. W powyższych procedurach, chodzi przede wszystkim o to, aby zabezpieczyć wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia. Nie ma czegoś takiego jak „zgłoszenie szkody na miejscu”, bo robi się to telefonicznie lub mailowo, a ubezpieczyciel na podstawie bilingu zwraca koszty połączeń telefonicznych! Zgłoszenie potrzeby wizyty lekarskiej wcześniej jest korzystne dla klienta z kilku powodów:

 • Centrum Pomocy ma obowiązek znaleźć lekarza lub placówkę medyczną odpowiedniej specjalności tak, aby udzielić ubezpieczonemu pomocy adekwatnie do jego potrzeby,
 • Centrum Pomocy pokrywa koszty opieki medycznej (koszty wizyty, badań lub opatrunków czy operacji),
 • w razie potrzeby Centrum Pomocy ma obowiązek zorganizować i pokryć koszty transportu ubezpieczonego.

Warto pamiętać, że OWU mówi zwykle o „niezwłocznym zgłoszeniu”, czyli jeśli ubezpieczony nie zgłosił tego zawczasu (przed usługą), powinien to zrobić jak tylko uzyska dostęp do telefonu / Internetu – nie czekając na powrót do kraju. Ubezpieczony nie musi zgłaszać tego sam – może to zrobić dowolna osoba w jego imieniu np. członek rodziny, bliski znajomy czy personel szpitala.

W jaki sposób działa ubezpieczenie od kradzieży? Czy zwracana jest równowartość skradzionego sprzętu? Czy przed wyjazdem należy zrobić listę wartościowych przedmiotów i uzgodnić ją z ubezpieczycielem? Czy to ja podaję wartość zabieranego sprzętu, czy jest on wyceniany przez ubezpieczyciela?

Zgodnie z OWU kradzież z włamaniem to zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku. (W przypadku ubezpieczenia Twoja Karta Podróże Classic, Student i Sport, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności, którym jest utrata przez ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.  Przez przedmioty ubezpieczenia rozumiemy w tym wypadku dokumenty, klucze, portfel, telefon komórkowy). Nie stosuje się żadnych uzgodnień z ubezpieczycielem. To co towarzystwo ubezpieczeń pokrywa lub nie jest zapisane w OWU i nie ma tu możliwości negocjowania. Zakres ubezpieczenia bagażu czy rzeczy osobistych jest różny.  Jednak niemal w 100% przypadków przedmioty cenne są wyłączone z ubezpieczenia.  W szczególności dotyczy to ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, jak kamery czy laptopy.  Jeśli ubezpieczenie sprzętu pojawia się w OWU, istotne jest od jakiego ryzyka jest ten sprzęt ubezpieczony – czy od uszkodzenia, od zagubienia czy kradzieży, a może kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ważne jest, jak należy postępować w chwili, jeśli np. nasz bagaż zostaje skradziony lub uszkodzony:

 • niezwłocznie powiadomić policję i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów,
 • niezwłocznie powiadomić przewoźnika o każdej szkodzie powstałej w bagażu podróżnym powierzonym do przewozu lub w czasie jazdy środkami komunikacji publicznej, w przypadku gdy bagaż podróżny znajdował się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • niezwłocznie powiadomić administrację o każdej szkodzie w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu,
 • złożyć w Centrum Pomocy wypełniony formularz zgłoszenia szkody; zgłoszenie winno zawierać opis zdarzenia, listę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, ich wartość, rok nabycia oraz dokumenty potwierdzające okoliczności powstania szkody; w przypadku zgłoszenia utraty bagażu podróżnego należy dodatkowo dołączyć pisemne zaświadczenie od przewoźnika o zaginięciu Bagażu podróżnego z informacją czy bagaż podróżny odnalazł się oraz o wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu utraty bagażu podróżnego wypłaconego przez przewoźnika Ubezpieczonemu,
 • dostarczyć, na życzenie Centrum Pomocy, zniszczony podczas zdarzenia losowego bagaż podróżny.
Rajska plaża, Gili Meno, Indoenzja

Rajska plaża, Gili Meno, Indoenzja

Co zrobić w sytuacji, gdy ośrodek zdrowia za granicą nie będzie chciał uznać mojego ubezpieczenia? Kiedyś odwiedziłem 6 przechodni zanim któraś przyjęła mnie w ramach ubezpieczenia.

Błędem jest chodzenie od ośrodka do ośrodka, aby przyjął nas bezpłatnie na podstawie polisy wystawionej w Polsce. Ubezpieczyciel bierze na siebie kwestię organizacji wizyty lekarskiej, jednak zastrzega sobie, aby ubezpieczony wcześniej zgłosił taką konieczność. Jeśli to towarzystwo ubezpieczeń umówi wizytę, nie będzie takiego problemu.

Czy ubezpieczenie podróżne pokrywa również koszty wykupienia lekarstw wypisanych przez miejscowego lekarza?

Tak, oczywiście, wg procedury z odpowiedzi pkt1.

Karta EKUZ to nie wszystko. Dlaczego warto mimo wszystko wykupić ubezpieczenie na podróż?

Niezbędne świadczenia zdrowotne gwarantowane w ramach EKUZ obejmują przede wszystkim nieszczęśliwe wypadki, urazy oraz nagłe zachorowania, takie jak zatrucie pokarmowe czy przeziębienie. W praktyce oznacza to tyle, że poszkodowanemu udziela się koniecznych świadczeń medycznych, bez których zmuszony byłby do przerwania zagranicznego wyjazdu. Wielu z nas, posiadając EKUZ uważa, że zapewni nam ona bezpłatne leczenie i zwolni z jakichkolwiek opłat w tym zakresie. Takie myślenie jest błędne. Każdy z krajów UE ma swoje zasady oraz własną organizację w kwestii udzielania świadczeń medycznych, którym polski turysta musi się podporządkować. Przede wszystkim nazwa EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie oznacza, że jest nią objęty obywatel Europy, ale, że dany obywatel posiada prawo do świadczeń na terenie państw Unii Europejskiej w takim samym zakresie, w jakim posiadają je mieszkańcy kraju, do którego podróżuje. Dlatego może być tak, że wiele kosztów nie zostanie pokrytych, gdyż nie są objęte systemem świadczeń zdrowotnych, np. koszty ratownictwa i transportu związane z uprawianiem sportów zimowych, transport chorego lub przewóz zwłok do Polski, wizyta osoby bliskiej.  Za transport do miejscowego szpitala czy ambulatorium poszkodowany najczęściej także płaci z własnej kieszeni. Ponadto leczenie szpitalne oraz specjalistyczne wymaga skierowania od lekarza ogólnego. W wielu państwach Unii Europejskiej funkcjonuje zasada współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych. Oznacza to, poszkodowany musi ponosić procentowy udział nie tylko w kosztach leczenia, ale też leków. Warto też wiedzieć, że bezpłatna pomoc medyczna zostanie nam udzielona w podstawowym, koniecznym zakresie na zasadach obowiązujących w danym kraju UE i uzyskamy ją zazwyczaj od lokalnych publicznych przychodni czy szpitali. Natomiast prywatna polisa zapewnia bezgotówkową pełną ochronę ubezpieczeniową we wszystkich placówkach medycznych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Warto podkreślić, że zakup dodatkowego ubezpieczenia za granicę zaleca sam NFZ.

 

Po więcej pytań i odpowiedzi zapraszamy do drugiej części artykułu .

Nadal masz wątpliwości, pytania? Napisz do nas w komentarzu :)

Wpis powstał przy współpracy z firmą April .

Dołącz do grona Kursowiczów!

W prezencie otrzymasz:

 • Comiesięczny przewodnik po ekstra miejscu
 • Dostęp do dodatkowych materiałów i treści
 • Pierwszeństwo dostępu do artykułów i filmów
Potrzebujesz pomocy w zoogranizowaniu swojego wyjazdu? Organizowanie wyjazdów FAQ Plany podróży
5

 • Piotrek pisze:

  Zawszę wykupuje ubezpieczenie, jeszcze nigdy nie korzystałem, mega przydany wpis. O większości nie miałem pojęcia. Dzięki! :)

 • Natalia I Zapiski ze świata pisze:

  Przezorny zawsze ubezpieczony… Ale życzę Wam, żeby z ubezpieczenia nigdy nie trzeba było korzystać!

 • Karolina pisze:

  Zawsze wykupuję ubezpieczenie przed podróża. Na szczęście nie miałam żadnych problemów ze zdrowiem w podróży czy kradzieżą. Więc mam nadzieję, że artukuł się nie przyda :P Ale dobrze, że ktoś pisze o tym :)

 • Romantic Vagabonds pisze:

  Zawsze się ubezpieczamy, to jest rutynowa dla nas czynność. :) Wpis mega fajny, bardzo przydatny i sami o kilku rzeczach nie wiedzieliśmy. To jest bardzo ważny temat do zainteresowania się przed podróżą! Dzięki!

 • Agnieszka /Zależna w podróży pisze:

  o, też na nich ostatnio patrzyłam i się zastanawiałam czy warto

 • Więcej komentarzy
Zmontujemy Ci film z urlopu!

Sprawdź naszą ofertę!

DOŁĄCZ DO NAS! OBIERZ KURS NA WSCHÓD
Subskrybuj nasz kanał!

Momencik.... a może dołączysz do grona Kursowiczów?

W prezencie otrzymasz:

 • Comiesięczny przewodnik po ekstra miejscu
 • Dostęp do dodatkowych materiałów i treści
 • Pierwszeństwo dostępu do artykułów i filmów
Jesteś już subskrybentem? Wpisz ponownie swojego maila w pole powyżej i stanie się MAGIA!

Będąc Kursowiczem
niewiarygodnie dużo zyskasz!

 • Comiesięczny przewodnik po ekstra miejscu
 • Dostęp do dodatkowych materiałów i treści
 • Pierwszeństwo dostępu do artykułów i filmów
Jesteś już subskrybentem? Wpisz ponownie swojego maila w pole powyżej i stanie się MAGIA!