Karolina Pierzchała

Druga część wpisu rozwiewającego wątpliwości wokół pytań o ubezpieczenia na czas podróży. Postanowiliśmy zebrać te najczęściej zadawane przez naszych Czytelników. Na Wasze pytania odpowiada specjalista, Paulina Piwowarska z firmy April.

Na co zwrócić uwagę przy kupowaniu ubezpieczenia? Jakie warunki/koszty są optymalne?

Przy zakupie polisy nie cena powinna być decydującym elementem, ale przede wszystkim zakres i sumy ubezpieczenia. Ważne, żeby ubezpieczenie było dostosowane do nas i naszych potrzeb – wieku, stanu zdrowia, miejsca i charakteru wyjazdu – czy wyjeżdżamy odpoczywać, uprawiać sporty, pracować, uczyć się. Powinno zawierać stosowne sumy ubezpieczenia (pamiętajmy, że opieka medyczna jest wyjątkowo droga w wielu krajach, dużo droższa niż w Polsce), szeroki zakres ubezpieczenia kosztów leczenia (jeśli chorujemy przewlekle, także tych wynikających z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych za granicą) oraz pakiet pomocy assistance, koszty transportu (co staje się tym ważniejsze, im odleglejszy od Polski kierunek wybraliśmy) oraz ratownictwa i poszukiwań. Ważne jest też, czy chcemy mieć ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub/i NNW.

Warto pamiętać również o tym, że dobre ubezpieczenie to takie, które nie zakłada, iż ubezpieczony będzie współuczestniczył w pokrywaniu kosztów leczenia, czyli nie zawierające franszyzy integralnej.

Co zrobić, do kogo się zwrócić jeśli uważamy, że ubezpieczyciel naliczył za niskie odszkodowanie, nie chce uznać wniosku o odszkodowanie, rekompensatę?

Zawsze można rozmawiać z ubezpieczycielem wskazując na dokumenty czy fakty świadczące na korzyść ubezpieczonego – czyli takie na podstawie których ubezpieczony może wykazać, że wartość straty jest wyższa. Ubezpieczenie ma pokryć wartość straty, wartość odszkodowania nie jest wyliczana na podstawie swobodnej oceny pracownika ubezpieczyciela czy ubezpieczonego – ale musi zawsze być poparta dokumentami. W kryzysowej sytuacji można udać się do Rzecznika Finansowego lub do prawnika. W przypadku zgłoszenia oficjalnej reklamacji należy postępować według poniższej procedury wskazanej w OWU:

Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela:

1) pisemnie drogą pocztową,

2) w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym, których dane teleadresowe można uzyskać pod numerem infolinii ubezpieczyciela ,

3) telefonicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela,

4) z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej ubezpieczyciela

 1. Ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego, a tymi podmiotami, a także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek składającego reklamację.
Spokojne życie na Swaneckiej wsi

Spokojne życie na Swaneckiej wsi

Co stanie się, gdy trafię do szpitala nie posiadając ubezpieczenia?

Najprościej można powiedzieć, że taka osoba będzie musiała sama z własnych środków pokryć koszty leczenia. Jak ważne jest posiadanie odpowiedniej polisy podczas zagranicznego wyjazdu, przekonał się ostatnio polski turysta podróżujący do Meksyku, który doznał tam udaru mózgu. Rachunek za pobyt w szpitalu i wykonanie koniecznych badań opiewa na prawie 420 tys. zł. Na tym jednak nie koniec wydatków. Chory wymaga specjalistycznego transportu medycznego do Polski, którego koszt wyniesie ok. 360 tys. zł. Ostateczne koszty to prawie 800 tys. zł, a suma ta rośnie z każdym dniem pobytu pacjenta na meksykańskim oddziale szpitalnym. Turysta ten posiadał wprawdzie ubezpieczenie, jednak udając się w tak daleką podróż, wykupił tylko podstawowe ubezpieczenie u organizatora wyjazdu – najtańszą opcję, która przewiduje zwrot kosztów za jeden dzień hospitalizacji. Na dzień dzisiejszy już wiadomo, że żaden zakład ubezpieczeń ani touroperator nie pokryją kosztów leczenia i transportu. Kilkadziesiąt czy kilkaset złotych za stosowną polisę może uchronić nas przed ogromnymi sumami, które zmuszeni będziemy pokryć z własnej kieszeni – co obciąży nie tylko samego poszkodowanego, ale również jego rodzinę.

Dlaczego karta „Twoja Karta Podróże April” czy np. Euro26 może kosztować około 100zł za cały rok i obowiązuje prawie na całym świecie, a inne ubezpieczenia podróżnicze czasami są o wiele droższe i na krótszy okres czasu i na wybrane kraje?

To trudne, ale potrzebne pytanie. Z jednej strony jest to wyjście ubezpieczyciela w kierunku klienta (ubezpieczyciel przejmuje ryzyko za opłatą). Z drugiej strony potrzeba wiedzy i doświadczenia potencjalnych klientów, aby w gąszczu ofert ubezpieczenia wybrać taką, która sprawdzi się najlepiej w trudnej sytuacji i będzie najbardziej dopasowana do naszych potrzeb. Nie zawsze to, co jest najtańsze i ładnie obrandowane jest najlepsze. W ubezpieczeniach tak jak w życiu – nie ma rzeczy bardzo tanich i bardzo dobrych. Warto o tym pamiętać porównując ceny ubezpieczenia i stawiając sobie pytanie, dlaczego wybieram to, a nie inne ubezpieczenie. Czy tylko dlatego, że było najtańsze? Pamiętajmy, że tak wybrał turysta, który w ostatnim czasie wyjechał na wycieczkę do Meksyku, gdzie dostał udaru i znalazł się w szpitalu. Rachunek za pobyt w szpitalu i transport do Polski wyniesie około 800 tys. PLN. Niestety to rodzina będzie musiała opłacić leczenie.

Jest również granica ceny. Jeśli super ubezpieczenie jest za tanie, to trzeba uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia. Być może nie obejmuje ono jakichś istotnych elementów, np. ograniczone koszty transportu lub wcale ich nie pokrywa, nie ma pokrycia na sporty, na koszty ratownictwa i poszukiwań lub na choroby przewlekłe.

Dla przykładu wspomniane w pytaniu Euro 26 ma tzw. franszyzę integralną, co oznacza przeniesienie części kosztów na ubezpieczonego – np. każda wizyta lekarska poniżej 250 EUR jest opłacana przez ubezpieczonego i nie przysługuje mu z tego tytułu możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy. Karta Euro26 ma też wyłączone uprawianie sportów zimowych, co w skrócie oznacza, że jeśli coś nam się stanie podczas jazdy na nartach, nie uzyskamy pomocy. Takich rzeczy należy wypatrywać w OWU, aby wiedzieć, za co  konkretnie się płaci i czy ubezpieczenie odpowiada naszym potrzebom wyjazdowym.

W przypadku Twojej Karty Podróże takich ukrytych sztuczek nie ma. Dlatego nasze ubezpieczenie ma swoją cenę. Jednak tak naprawdę nie jest ona wygórowana, jeśli ktoś wyjeżdża za granicę często lub na dłużej, np. do pracy czy nauki lub na objazd po kilku krajach. Zajmujemy się ubezpieczonym kompleksowo i chronimy go gdziekolwiek jest, o każdej godzinie, każdego dnia.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zobacz pierwszą część wpisu, może ona rozwieje Twoje wątpliwości :) 
Nadal nic? Napisz do nas w komentarzu. Postaramy się pomóc. 

Wpis powstał przy współpracy z firmą April .

Dołącz do grona Kursowiczów!

W prezencie otrzymasz:

 • Comiesięczny przewodnik po ekstra miejscu
 • Dostęp do dodatkowych materiałów i treści
 • Pierwszeństwo dostępu do artykułów i filmów
Potrzebujesz pomocy w zoogranizowaniu swojego wyjazdu? Organizowanie wyjazdów FAQ Plany podróży
2

Zmontujemy Ci film z urlopu!

Sprawdź naszą ofertę!

DOŁĄCZ DO NAS! OBIERZ KURS NA WSCHÓD
Subskrybuj nasz kanał!

Momencik.... a może dołączysz do grona Kursowiczów?

W prezencie otrzymasz:

 • Comiesięczny przewodnik po ekstra miejscu
 • Dostęp do dodatkowych materiałów i treści
 • Pierwszeństwo dostępu do artykułów i filmów
Jesteś już subskrybentem? Wpisz ponownie swojego maila w pole powyżej i stanie się MAGIA!

Będąc Kursowiczem
niewiarygodnie dużo zyskasz!

 • Comiesięczny przewodnik po ekstra miejscu
 • Dostęp do dodatkowych materiałów i treści
 • Pierwszeństwo dostępu do artykułów i filmów
Jesteś już subskrybentem? Wpisz ponownie swojego maila w pole powyżej i stanie się MAGIA!